Beste dansers,

Eindelijk kunnen wij jullie informeren over alles wat de AC de laatste tijd allemaal heeft gedaan en wat onze plannen voor de toekomst zijn.

Begin september heeft er een plezierig gesprek plaats gevonden tussen het bestuur van de SRN en de voorzitter van de AC. Het belangrijkste gespreksonderwerp was de enquête.
De enquête is uiteindelijk door 44 personen ingevuld. Hartelijk dank daarvoor.

Helaas bleek uit de enquête dat een aantal dansers nog niet zo goed weten wie de leden van de AC zijn en wat wij doen. Daar gaan wij (Denise Oost, Mij Ang Chen en Marleen Bolwijn) de komende tijd keihard aan werken. Via de nieuwsbrief, de website van de SRN en de Facebookpagina van de SRN blijven wij jullie informeren.
Maar daarnaast kunnen wij al verklappen dat wij binnenkort onze eigen Facebookpagina gaan lanceren. Via die pagina zullen we jullie op de hoogte houden van het laatste nieuws en de activiteiten van de AC. Dus houdt Facebook de komende tijd goed in de gaten!

Daarnaast zal er op een aantal wedstrijden een ideeënbus bij de stand van de SRN komen te staan, waarin jullie, al dan niet anoniem, vragen, opmerkingen en tips voor de AC kunnen doen. Met het bestuur van de SRN hebben we ook gesproken over de trainingen voor wedstrijdparen. Naast de trainingen georganiseerd door de SRN mag de AC daarnaast zelf regionale trainingen voor de dansers onder auspiciën van de SRN gaan organiseren. De SRN kan helaas hiervoor geen financiële bijdrage leveren. We zijn erg blij dat wij deze taak mogen oppakken en wij zullen proberen om de bijdrage voor de dansers zo laag mogelijk te houden. Zodra de eerste training gaat plaatsvinden, horen jullie dat.
Tevens hebben we gesproken met de SRN over een aantal mogelijke (kleine) veranderingen in het wedstrijdprogramma. De SRN stond open voor aantal aanpassingen. Welke dat zijn , zal de SRN zelf aan jullie kenbaar maken. Kortom, de AC zal de komende tijd jullie steeds op de hoogte houden van onze activiteiten, zodat jullie niet meer om de AC heen kunnen, weten wie wij zijn en al jullie vragen en opmerkingen bij ons terecht komen en worden besproken met de SRN!

Met vriendelijke groet,
namens de AC,

Marleen Bolwijn,

voorzitter

Het is niet meer mogelijk om te reageren.