Zaterdag 13 december 2014

Aanvang: 10:00 uur
Zaal open 08:30 uur
SRN: Debutanten, Amateur, Hoofdklasse Duo en Combi
Entree: € 12,50 per persoon
Voor adres zie de agenda

  Aankondiging Oldezaal

  het aanmeldingsformulier

  het aanmeldingsformulier voor de klass / soort dans

Het is niet meer mogelijk om te reageren.