SRN Studiedag 27 Oktober 2007

Corrie verwelkomt iedereen, mede namens Ondine, op deze najaarsstudiedag.
Dan bedankt Corrie iedereen voor alle steun die zij kreeg in de periode na de overval in april jl.
Met vijftig (assistent) instructeurs gaan we aan het werk vandaag.
De dansen van vandaag (beschrijving van deze dansen is op de SRN-site te vinden):

Maureen introduceert de Sint Bernardwals zitdans (bruikbaar als warming-up, maar ook bij demonstraties in bv. verpleeghuizen etc.). De bewegingen komen uit de Mexikaner Carrousel.
Ondine en Conny laten een vereenvoudigde Veleta duo zien. De dans is bij (oudere) dansers geliefd, maar is soms te snel of complex. We dansen deze aanpassing en de originele versie.
Conny Herhaalt op verzoek een paar figuren uit de rumba duo.

Marleen komt terug op de ontwikkelingen in het duo-dansen n.a.v. het WK in oktober 2006 en de daaropvolgende studiedag. Corrie meldt dat er sinds vorig jaar een aantal positieve ontwikkelingen zichtbaar waren tijdens het EK in Warschau deze oktober.
Om tegemoet te komen aan de behoefte aan meer tempo(wisselingen) in verschillende duo-dansen hebben Marleen en Conny (o.a.) de quickstep duo onder handen genomen. Met elkaar dansen we onder begeleiding van Conny verschillende up-tempo figuren en een kenmerkende quickstep beweging.

Ed laat aanpassingsmogelijkheden zien in jive combi voor dansers met een minder goede arm- en schouderfunctie. Tips: extra basispassen, minder draaien, alleen goede kant op draaien.
Met Ed oefenen we de vernieuwde tango combi; basis, promenade en rock. Bij deze en alle ander combi dansen is de danshouding het verschil tussen dansen en werken.
In combidansen (zeker ook voor dansers met een minder goede arm- en schouderfunctie) is de danshouding en daarin de basisregel; connectie, het streven. Zoek de mogelijkheden van de dansers om deze connectie zoveel mogelijk te benaderen.
We oefenen met de rumba. Wanneer losdansen, handcontact en hoe.
Ed licht ook de telling van de rumba toe: accent op tel 2 en 3, 4 is een pas, tel 1 is geen pas, maar er gebeurt wel wat: heupactie!

Andere onderwerpen die besproken zijn:

 • Hoe verklein je de kans op blessures bij een wedstrijd?
  Het opwarmen van de spieren (eigenlijk het voorbereiden van lichaam en geest op de te leveren inspoanning) is belangrijk volgens Ondine.
  Tips:
  • Zorg dat een danspaar een uur voor aanvang van de eerste dansronde aanwezig is;
  • Neem de tijd voor omkleden, naar toilet gaan, rondje door de zaal maken, etc.
  • doe een paar rek- en strekoefeningen, maak gebruik van de mogelijkheid om in te dansen;
  • Ga in noodgevallen (files, etc.) pas in de herkansingen de vloer op, dus voorbereid.

Ondine vertelt kort iets over het steeds populairder wordende rollatordansen. Op zondag 11 november is in Leusden een cursusmiddag voor instructeurs rolstoeldansen. Aanmelden kan via formulier of website www.rollatordansen.nl. Ans en Ondine laten een draaiorgelpolka zien. Een combinatie van rollatordansers, rolstoelgebruikers en lopers is ook mogelijk.
In groepen bediscussieren we de stelling: laten we valide dansers op de wedstrijd in duodansen starten in de debutanten i.p.v. zoals nu in de amateurklasse?

Een aantal argumenten voor en tegen zin o.a.:

 • een valide danser is altijd in het voordeel, hij/zij kan het helelichaam inzetten in de stoel;
 • een valide danser heeft minder ervaring in rolstoelgebruik (maar loopt dit snel in);
 • ook bij dansers met een beperking zijn de handicaps (en mogelijkhden) niet te vergelijken;
 • in amateurs starten geeft extra druk op het paar zonder wedstrijdervaring, voor sommige duopartners is dit gewoon te hoog gegrepen, waardoor ze afzien van deelname;
 • rolstoeldansen is bedoeld voor mensen met een beperking, een valide danser dient zich aan te passen;
 • een duo-paar dat start in de amateur klasse is meteen op het eindstation beland omdat promotie naar de selectie aleeen kan als beiden een minimale handicap hebben.

Alle input wordt door de wedstrijdcommissie meegenomen in het overleg over het nieuwe wedstrijdregelement voor het seizoen 2008/2009.

Op vrijdag 21 maart 2008 is het 2e internationale rolstoeldanscongres, dit keer in Cuijk (voorafgaand aan NK en Worldcup). Alle belangstellenden kunnen inschrijven bij Corrie. Aanmelding voor het hotelarrangement (van der Valk hotel, Cuijk) alleen via SRN!

Corrie vertelt de toedracht rond haar nominatie voor en verkiezing toto NCRV vrijwilliger van Noord-Holland. Via een tussenronde waarbij mogleijk het publiek nogmaals mag stemmen, belanden op 7 december drie kandidaten in de finale op paleis Het Loo. Allemaal bedankt voor het stemmen en misschien doen we nogmaals een beroep op jullie!
Corrie schetst de situatie rond de opleiding toto instructeur rolstoeldansen. Deze is in het verleden tot stand gekomen doordat het ministerie van VWS de erkenning voor de opleiding aan NebasNsg verstrekt. SRN heeft de opleiding in opdracht van NebasNsg uitgevoerd. Nu heeft het Ministerie besloten dat alle opleidingen moeten veranderen; competentiegericht worden. Dit betekent meer zelfstudie voor de cursist en examen doen op het moment dat de cursist hier klaar voor is. Dit alles heeft grote invloed op de opbouw van de cursus en de organisatie rond cursus en examen. Hiermee vervalt ook de VWS-erkenning voor de bestaande opleiding. De wijziging gaat in per januari 2008.
SRN heeft ideeën voor de toekomst maar dit is nog niet met de verchillende partijen besproken.

Kort wordt nog besproken dat aanmelding voor studiedagen (en dus registratie) om diverse redenen belangrijk is, o.a. voor overzicht welke instructeurs blijven bijscholen. Bijscholing is belangrijk voor de kwaliteit van de danslessen. Ook biedt de registratie input voor besluiten wanneer iemand wel/niet meer als instructeur aangeschreven wordt.
Corrie stelt ons voor aan Geertje de Jong, danslerares die vele valide paren in de regio Amsterdam heeft gestraind en nog steeds traint.
Eén van de instructeurs spreekt uit dat het weer een interessante dag is geweest.
Corrie bedankt tot slot Ger & Joke van Zandwijk en hun vele medewerkers voor het bieden van de faciliteiten en hun gastvrijheid voor vandaag.

Maureen

 

SRN Studiedag 17 maart 2007, Soest

Op zaterdag 17 maart kwamen in het totaal maar liefst 63 personen naar Soest voor de voorjaarstudiedag. Er werd gedanst en er werd over verschillende onderwerpen op een positieve manier van gedachten gewisseld. Het is zeer waarschijnlijk dat er nergens op de wereld ooit zoveel (assistent) instructeus (in opleiding) bij elkaar kwamen of komen om te werken aan de verdere ontwikkeling van het rolstoeldansen! Hulde aan iedereen en dank aan Gina en Jan Sepp voor de gastvrijheid!
Verslag van Maureen Dijkman (waarvoor dank!)

Corrie heet, mede namens Ondine, iedereen van harte welkom. Na overleg met het SRN-bestuur mochten vandaag ook de in opleiding zijnde assistent instructeurs aanwezig zijn. Mede hierdoor zijn we met ca. 63 mensen aanwezig.

Mededelingen:

 • Boxmeer is nu Cuijk, i.v.m. financiële perikelen wijken we uit naar de sporthal in Cuijk waar in 1989 de wedstrijd plaatsvond.
 • Aanmelding voor wedstrijden kan gedeeltelijk via e-mail (de inschrijving van de paren zelf op bv. een Excel-sheet). Zorg wel dat duidelijk is wie dame/heer is (duo) of staande/zittende partner (combi) en in welke klasse -1 of 2- het paar start.

My Ang Chen verzorgt een warming up d.m.v. een speciale dans.

Dan leren Ed van der Vall & Sandra Kuipers ons een aangepaste basis en rechtse draai in de Weense wals combi.

In vijf groepjes discussiëren we over eventuele aanpassingen/vereenvoudigingen.
Veel beperkingen en oplossingen worden besproken. In grote lijnen zijn de conclusies:

 • Zoek vooral naar wat een deelnemer wel kan, welke mogelijkheden er zijn.
 • Motiveer deelnemers om zelf actief mee te doen.
 • De aanpassing op zichzelf maakt niet uit, als er maar over is nagedacht en met elkaar besproken, het gaat om de danser en zijn/haar dansplezier.
 • Zoek connectie tussen beide dansers zoveel mogelijk elders i.p.v. in hulpstukken.
 • Soms zijn hulpstukken tijdelijk nodig en na veel training (weer) overbodig.
 • Houdt ook rekening met de mogelijkheden van vrijwilligers (muzikale duwers).
 • Ook staande partners hebben hun beperkingen.
 • Welk hulpmiddel je ook gebruikt, dans met respect.

We eindigen het ochtendprogramma met de Aanloop-disco met Maureen Dijkman.

Na de lunch bespreken we gezamenlijk de ontwikkelingen van het duo-dansen, nationaal en internationaal. Marleen Bolwijn verzorgt de aftrap n.a.v. het WK in oktober jl..
In Nederland hebben we geleerd vooral op tel 1 van de maat aan te zetten. Diverse buiten-landse paren zetten aan op willekeurige tellen in de maat. Ook wordt er meer gebruik gemaakt van acrobatiek, zoals op twee wielen de bocht door. Willen we (Nederland) mee in deze technieken/stijlen?

Reacties:

 • Het belangrijkste is het karakter van de dans!
 • In het valide-/combidansen wordt ook gedanst op tussenliggende tellen (denk aan een lockstep of chassé waarbij ook op de én-tel een pas wordt gezet).
 • Deze passen op de én-telling in combi en overige tellen in duo zorgen voor tempowisselingen, hiermee bouw je spanning in een dans op en leg je accenten.
 • Duo-dans komt in een stroomversnelling door de internationale erkenning en start van selectie klasse. Nu gaat het zich verder ontwikkelen.
 • Buitenlandse paren brengen vaak meer show & expressie in hun dans, daarmee wordt het karakter van de dans vaak meer tot uitdrukking gebracht.
 • Acrobatiek hoort niet in het duo dansen, hiervoor kan men in de freestyle terecht.
 • Wil je duo-dansen naar een hoger plannen tillen dan zal er meer training moeten volgen, dat redt je niet met een uurtje in de week.
 • De basis (actie op eerste tel inde maat) is voor alle dansers, de breedtesport; de topsport vraagt meer/andere zaken.

Een nieuw element in de discussie is het voorstel om standaard en latin duidelijker te scheiden (voorzover een gesloten danshouding in standaard natuurlijk mogelijk is).

Er wordt een oproep gedaan om in elk geval de regels, nl.: vasthouden aan dansrichting en verbod op acrobatiek, internationaal aan te scherpen.

Mede door de internationale erkenning van het duo-dansen zijn verschillende Nederlandse paren hard bezig met het verder ontdekken van de mogelijkheden van duo-dansen.
Corrie meldt dat op 2e Paasdag 2008 door SRN een conferentie wordt georganiseerd voor (buitenlandse) trainers/coaches en juryleden m.b.t. duo-dans.

Marleen stelt voor een duo-dans in technisch opzicht aan te passen voor de volgende studiedag. Patricia de Wilde meldt een rumba nieuwe stijl te hebben ontwikkeld. Zij stuurt Corrie de beschrijving voor deze dans. Daarna volgt verdere afstemming.

De duo selectie zal het volgende seizoen uit vijf standaard- en vijf latindansen bestaan.

We dansen met Barna Soullié een vrolijke kringdans op La Camisa Negra, vooral bestemd voor dansers in een elektrische rolstoel of met muzikale duwer.

Het onderwerp jureren tijdens wedstrijden wordt door Gina Sepp, Ed, Jan Sepp en Sandra toegelicht.
In de 1,5 minuut die per dans beschikbaar is hanteren de sprekers min of meer het volgende:

 • Wat is het niveau van de dansers op de vloer, wat dansen ze.
 • Is er sprake van muzikaliteit bij paren? Eenheid van een paar?
 • Dansen de paren in de maat?
 • Voor de figuren is pas later aandacht (finale -minder paren op de vloer).

Anders geformuleerd:

 • Plaatje; wat zie ik / het presenteren van de paren (incl. opkomst).
 • Luisteren, dansen ze in de maat.
 • Interessant, wat valt op, welke paren hebben iets waardoor ik blijf kijken?
 • Wordt er sámen gedanst, is het technisch in orde, muzikaliteit, etc.

Dansen is een jurysport, elk jurylid heeft dus z’n eigen oordeel. Met meer juryleden ontstaat een grootste gemene deler – de uitslag. Jureren is vergelijken: eerst het zoeken van het beste van het beste en tot slot misschien het beste van het slechtste (bv. van alle paren die uit de maat dansen toch het paar vinden dat op andere aspecten het beste laat zien).

Dansen is het vertellen van een verhaal, het moet dus boeien!
Wees als paar tevreden met wat je gepresteerd hebt.
Wees overtuigd van jezelf. Probeer een ieder te overtuigen dat je als paar op de juiste manier bezig bent. Is het resultaat niet naar wens, kijk dan naar wat je een andere keer anders/beter kunt doen.

Tot slot herhalen we de verschillende dansen en zorgt My Ang voor de cool-down.

Corrie bedankt iedereen voor zijn/haar komst en enthousiaste deelname. Tot Cuijk! (of elders).

Maureen Dijkman