SRN Studiedag 15 November 2008

Voor de laatste studiedag van het jaar zijn weer een flink aantal instructeurs (38) naar de dansschool in Amsterdam van Ger van Zandwijk gekomen.
Corrie was helaas afwezig vanwege een operatie en Ondine had een fysiotherapiecongres en kwam ’s middags. Maar Maureen Dijkman en Ed van der Vall hadden het stokje voor vandaag uitstekend overgenomen.

Maureen heette iedereen van harte welkom. Voordat Ed aan het werk ging, lichtte Maureen het opheffen van de NAVRO nogmaals toe. Ze gaf aan dat er binnenkort een brief wordt gestuurd omtrent de laatste ontwikkelingen, maar het regelen van een nieuw bankrekeningnummer heeft helaas voor vertraging gezorgd. Naar aanleiding van een vraag werd aangegeven dat voor deelname aan de wedstrijden je verplicht bent om een vriend van de SRN te worden.

Ed begon de dag met het behandelen van de danshouding voor zowel de staande partner als de rolstoelpartner. Het is heel belangrijk dat beide partners een danslichaam creëren door, onder andere, goed rechtop te staan/zitten, controle te hebben over je spieren en vooral belangrijk, je ademhaling. Een actieve danshouding houdt in dat je je schouders laag houdt.Tevens is het heel belangrijk dat je rekening houdt met elkaar. De rolstoelpartner bepaalt de hoogte van de danshouding.Je maakt gebruik van ogen, navel, spanning en het geven van energie aan elkaar om de connectie uit te drukken. De danshouding moet gedurende de gehele dans worden vastgehouden.

Bij rolstoelpartners in een elektrische rolstoel is er weinig tot geen fysiek contact mogelijk; dan zijn de al eerder genoemde mogelijkheden nog belangrijker. Er werd aangegeven vanuit de groep dat er toch wel een vorm van ‘angst’ is, omdat je bang bent dat je partner te hard rijdt of tegen je aan rijdt. Veronica van de Werf (zit zelf in een elektrische rolstoel) gaf aan dat dat volkomen onterecht is en dat je het gewoon moet ervaren.
Ook als iemand niet rechtop kan zitten in zijn/haar rolstoel, kan door middel van veel stimuleren en door gebruik te maken van de aanwezige mogelijkheden toch veel bereikt worden. Ook het geven van energie door de staande partner is daarbij een niet te onderschatten factor.
Ed gaf aan dat hij op wedstrijden veel ‘egotrippers’ ziet, dus paren die duidelijk niet met elkaar dansen, maar met zichzelf. Daarnaast gaf hij aan dat het niveau op wedstrijden, lessen, afdansen en demonstraties de verantwoording is van de instructeurs.

Aan de hand van een basis Engelse Wals ging iedereen aan de gang om het voorgaande in de praktijk te brengen.
Mirjam van Splunter liet haar variatie op de Ten Pretty Girls zien, welke zeer geschikt is voor kleine ruimtes en/of als rolstoelpartners zichzelf niet kunnen voortbewegen.
Mij Ang Chen en Carla Stolwijk gingen hierna hun MijCa-dans aanleren aan de groep.

Anja Schonewille heeft sinds kort een blinde danser in een elektrische rolstoel en vroeg om tips. Hier kwam uit dat je verbaal heel duidelijk moet zijn, zelf met blinddoek moet gaan oefenen om een en ander te ervaren. Maar het is wel zo dat iemand die blind is andere zintuigen zeer goed heeft ontwikkeld en daar kun je ook gebruik van maken.
Maureen ging hierna een aantal vragen en veranderingen bespreken.

Er is een aantal groepen die een brief hebben gekregen voor een Sena-bijdrage (rechten van artiesten en platenproducenten). Het bestuur van SRN geeft, in overleg met David Simon, het volgende advies; de reactie welke naar Sena gestuurd moet worden luidt als volgt: “De vereniging werkt met gehandicapten en onbetaalde vrijwilligers in een clubhuis/buurthuis/dansschool of bij een welzijnsorganisatie”.(Deze organisaties dragen meestal al een bijdrage af aan Sena).
Hieruit voortvloeiend kwam de opmerking van Mij Ang en Els dat als je muziek op je website zet, hiervoor ook aangeslagen kan worden. Een oplossing is om een link op je website te zetten naar You Tube en daar dan de fimpjes van bv. een wedstrijd te plaatsen, dan omzeil je dat.

Per 1 januari 2009 vervalt de sportpas aanvullend vervoer gehandicapten en gaan de kosten voor vervoer schrikbarend omhoog. Zo hoog, dat er nu al diverse deelnemers zijn, die per 1 januari moeten stoppen met lessen. Er wordt een protestbrief opgemaakt door Nanette, Anja en Marijke. Deze wordt verspreid onder alle instructeurs (website?)en andere belanghebbenden en met zoveel mogelijk handtekeningen moet deze brief dan worden opgestuurd aan Gehandicaptensport Nederland.

De dansaanpassingen voor elektrische rolstoelgebruikers wordt opnieuw opgepakt door Veronica. Ze neemt contact op met Yvonne Ruiter en Mij Ang gaf aan dat één van haar deelnemers (Jessica) als ervaringsdeskundige wellicht ook een bijdrage kan leveren. De opdracht: hoe kun je zorgen dat dansers met een elektrische rolstoel zoveel mogelijk het gewone programma kunnen dansen en wat zijn eventuele aanpassingen in de dansen.

Op 11 oktober 2008 is in Papendal de organisatorische integratie tussen de SRN en NADB bekrachtigd. SRN blijft het aanspreekpunt voor het rolstoeldansen.
Een aantal groepen was niet alleen lid van de NAVRO, maar ook van de NebasNSG (tegenwoordig Gehandicpatensport Nederland). Vanwege de organisatorische veranderingen, is het lidmaatschap niet zinvol meer en kan worden opgezegd. Hierover hebben de betreffende groepen een brief ontvangen. Als ze hier nog vragen over hebben kunnen ze zich melden bij Corrie.

De collectieve verzekering, welke door de NAVRO was afgesloten, loopt af met het opheffen van de NAVRO. De NADB is bezig om zelf een collectieve verzekering voor alle dansers die onder de NADB vallen te regelen.
Voor de lunchpauze werd nog even de Ten Pretty Girls herhaald.

Na de pauze (zoals altijd weer veel te kort om bij te kletsen) deed Maureen een oproep om mensen enthousiast te maken voor de opleiding assistent instructeur, welke in december begint.We zijn nu voor de studiedag een paar keer in Amsterdam geweest. Via via kwamen er klachten over het feit dat iedereen helemaal naar Amsterdam moet reizen. Graag dit soort feedback direct naar Corrie. Verder als er instructeurs zijn die hun buurt ook een goede locatie weten, dan graag. Dan kunnen we op een gegeven moment misschien gaan afwisselen.

Op verzoek heeft Ed een Engelse Wals figuur geïnstrueerd en Tango combi van de vorige studiedagen herhaald. Hij gaf aan dat het voor hem prettiger is om van te voren te weten welke wensen er zijn, zodat hij zich goed kan voorbereiden.

Frank van het Kaar heeft zijn examendans, Quickstep Hartbeat, gedaan en deze viel in de smaak. Deze beschrijving van deze dans staat in het examenboekje 2008.

De MijCa werd herhaald en ook Maureen heeft de Aanloopdisco (waarop de MijCa-dans is gebaseerd) geïnstrueerd, een combinatie van rolstoelgebruikers en staande partners. Deze staat al op de SRN -site.

Ondine werd met een hartelijk applaus ontvangen en heeft een en ander verteld over de nieuwe loot aan de rolstoeldansboom, het rollatordansen. Er gaat volgend jaar zelfs een workshop in Duitsland plaatsvinden. Op verzoek laat Ondine met lege handbewogen rolstoelen en daarachter staande partners zien aan de hand van de Schotse Wals wat het rollatordansen is. Het wordt duidelijk dat de achterwaartse bewegingen helemaal of zoveel mogelijk eruit worden gehaald.

De officiële studiedag is hierbij ten einde. Maureen en Ed bedanken Ger en Joke van Zandwijk en natuurlijk hun vrijwilligers voor de gastvrije ontvangst. Ondine gaf aan dat Corrie het vandaag wel moeilijk had omdat ze niet kon komen, maar zij en iedereen hoopt dat ze snel weer opknapt.Ondine bedankt Maureen en Ed dat ze op zo’n korte termijn de studiedag hebben willen overnemen.
Op verzoek wordt de dag afgesloten met een paar rondjes vrijdansen, want daar kom je als instructeur niet altijd aan toe.
Bedankt Ger en Joke en tot de volgende keer.

Corine

 

SRN Studiedag 21 Juni 2008

Op de eerste dag van de zomer waren er 53 personen, waaronder 47 instructeurs, naar de dansschool van Ger van Zandwijk in Amsterdam gekomen voor de zomerstudiedag.

Corrie heette iedereen van harte welkom en stelde Beau, de hond van Ondine, officieel voor. Ze gaf even kort aan wat we vandaag gaan doen. De dansen, welke vandaag door de examenkandidaten van 2008 worden gepresenteerd, staan allemaal in het jaarboek en er zullen dus geen aparte kopieën worden rondgedeeld.
Als eerste begon Ronald van Nus (examenkandidaat 2008) met zijn slow fox combi, omdat er wat vragen waren omtrent de rol van de rolstoelpartner. Er werden spontaan nieuwe combiparen gevormd en deze deden enthousiast mee.
Yvonne Ruiter had een vraag gesteld over de classificatie: Hoe kan het dat een deelnemer in combi in class 1 danst en in duo in class 2? Bij classificatie worden punten toegekend aan de mogelijkheden van de danser. Als, bij duo, beide dansers 14 punten of minder hebben, dus beide class 1 zijn, dan dansen zij in class 1. Hebben ze allebei meer dan 14 punten, dan is het class 2. Daarbij kan een paar dat bestaat uit een class 1 en een class 2 partner, samen sterker zijn (meer punten hebben) dan een class 1 paar en dus in class 2 starten.
Er werd nog kort gesproken over de elektrische rolstoelen, maar dan ga je richting een technische classificatie. En dan moet je ook de handbewogen rolstoelen daarin meenemen. Wellicht dat dat in de toekomst wel gaat gebeuren, maar momenteel wordt er alleen nog gekeken naar de mogelijkheden van de danser.

De tweede dans van vandaag kwam van Michael Post en hij had een dans ontworpen op Grease Ligthning. De beschrijving daarvan staat in het jaarboek van 2008.
Yvonne Ruiter en Els Kusters deden hierna hun bijdrage en voor geïnteresseerden waren er kopieën van de dansen beschikbaar. Yvonne had een dans gemaakt op een Russisch liedje (hoe toepasselijk in verband met de kwartfinale tegen Rusland)
Els had een variant ontworpen voor de Sint Bernard Wals en de Veleta voor grote rolstoelen voor mensen met veel beperkingen.

Toen kwam er een grote VERRASSING voor mevrouw De Hullu; jazeker, ze was vandaag weer van de partij. Maar niet zonder reden: de voorzitter van het bestuur van Gehandicaptensport Nederland (voormalig NebasNsg) de heer Henny Jacobse kwam haar de speld van verdienste uitreiken. Dat had mevrouw De Hullu absoluut niet verwacht en was zeer vereerd. De heer Jacobse bedankte haar voor de vele jaren van inzet voor en achter de schermen. Daarnaast gaf hij aan dat bij de wedstrijden altijd zeer prettige gesprekken met haar had gehad en er pas na geruime tijd achterkwam dat zij de moeder was van.
Nadat iedereen bekomen was van de verrassing, gingen we lunchen en daarna liet Anja Schonewille haar duo-jive zien, welke zij op het examen had gedaan. Hierna volgde Nelly Langerak.

Samen met Maaike had Corrie de danstest op de agenda gezet. Maaike gaf aan dat er steeds minder danstesten worden afgenomen en ze vroeg zich af waarom. Komt het door de verandering van het dansprogramma van enkele jaren geleden of iets anders? Er wordt een commissie gevormd door Maaike, Maureen, Erik en Joke, deze gaat kijken of er aanpassingen doorgevoerd moeten worden en zullen begin augustus hun bevindingen doorgeven aan Corrie en Ondine.
Daarnaast gaf Maaike (nogmaals) aan dat de aanvragen voor de danstesten 6 weken voor de danstest bij haar binnen moeten zijn. Ze heeft dan tijd genoeg om een en ander te controleren, indien nodig te veranderen en te versturen.
Corrie gaf tenslotte nog aan dat juryleden gasten zijn en hun ‘werk’ moeten doen en dat houdt in dat ze zich niet met de organisatie van de betreffende dansvereniging/dansgroep moeten bemoeien.

De volgende danspresentatie was van Mirjam van Splunter, waarvan de beschrijving in het jaarboek 2008 staat.

Vanwege alle veranderingen bij de gehandicaptensport, gaf Corrie even kort weer wat de gevolgen zijn. In de loop van 2006 is aangekondigd dat vanaf 1 januari 2009 alle erkenningen van alle opleidingen eraf gaan. Daarnaast worden de rijksgecommitteerden veranderd in auditors; ze moeten controleren of de opleiding aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet. Subsidie om die normen te halen, worden helaas niet verstrekt. Daarnaast wil het ministerie naar competentie-onderwijs; je geeft zelf aan wanneer je examen wilt/kunt doen. Dat is natuurlijk niet haalbaar en niet te doen.
SRN gaat het volgende voorstel indienen: de komende twee jaar op "oude" manier de opleiding geven. Binnen die twee jaar gaat SRN samen met de FDO en NADB bekijken op welke wijze de opleiding aangepast kan worden naar de vereiste normen van het ministerie. SRN blijft het enige opleidingsinstituut voor het rolstoeldansen en ondanks het wegvallen van de erkenning, sprak Corrie de hoop uit dat de waarde van de huidige opleiding zo sterk is dat dat al een erkenning op zich is.
Op 11 oktober 2008 zal waarschijnlijk in Papendal het Convenant Samenwerken worden ondertekend door Gehandicaptensport Nederland (voormalig NebasNsg) en de NADB.

De middag werd afgesloten met de danspresentatie van Marijke van der Wolde en de herhalingen van vanmorgen.
Nadat Corrie Ger en zijn vrijwilligers (10 stuks) had bedankt, wenste zij iedereen ook uit naam van Ondine een hele fijne zomer.