SRN studiedag 21 november 2009

Dit keer was de studiedag weer in Amsterdam, in de voormalige dansschool van Ger van Zandwijk. De nieuwe eigenaars, Eddy en Mireille Spier, heetten ons van harte welkom.

Corrie verwelkomde alle instructeurs (meer dan 50!) en hoopte op een succesvolle dag. Ger van Zandwijk nam het woord en stelde zichzelf voor als zijnde het nieuwe SRN bestuurslid en gaf aan dat hij de komende tijd gaat beginnen met het bezoeken van alle rolstoeldansgroepen in Nederland.
Corrie deed een oproep aan alle instructeurs om na een wedstrijd erop te letten dat alle startboekjes worden opgehaald en dat ze meteen de boekjes controleren, zodat er geen verkeerde boekjes worden meegenomen.
Carla van Stolwijk beet het spits af met een tweetal kringdansen.

Ger van Zandwijk ging vanuit zijn ervaring als dansleraar en jurylid tijdens rolstoeldansenwedstrijden in op de uitstraling c.q. expressie tijdens de wedstrijd. Hij ziet te vaak angst in gezichten, te vaak gerommel als er een fout wordt gemaakt. En zeker geen plezier. Hij benadrukte dat veel trainen veel vertrouwen geeft en dat werkt dan weer door op de dansvloer. Elke dans heeft zijn eigen verhaal en de daarbijbehorende houding. Dus niet constant met een gemaakte brede grijns dansen, maar het plezier van binnenuit halen. Ook juryleden vinden het prettiger om naar stralende paren te kijken, dan naar paren die druk zijn met tellen en daardoor niet dansen. Tevens gaf hij aan dat als er dan al een fout op de vloer is gemaakt het zeker niet de bedoeling is om tijdens het aflopen van de vloer daar al uitgebreid over te discussiëren.
Bij het verlaten van de dansvloer laat je als heer eerst je de dame van de vloer afgaan, als staande partner laat je eerst je rolstoelpartner gaan. En eerst alle dansers van de vloer af en dan pas de volgende groep de vloer op. Wellicht is het handig om één plek te hebben om de vloer te betreden en één plek om de vloer te verlaten, dan is het probleem opgelost.

Ed van der Vall pakte op verzoek weer de combi Engelse Wals op en daarna was het de beurt aan Wilma Buit die een aantal linedances heeft omgebouwd naar het rolstoeldansen.

Corine Meijer heeft het gehad over de inschrijvingen van de wedstrijd. Ze gaf aan dat zij het prettiger vindt om via de email de inschrijvingen te ontvangen vanwege de duidelijkheid van de namen van de deelnemers. Daarnaast gaf ze aan dat er steeds vaker niet wordt aangegeven bij duo dansen wie de heer en wie de dame is (bij paren bestaande uit 2 dames of 2 heren). Bij debutanten duo mogen tegenwoordig ook staande partners meedoen, maar dan moet achter de naam wel sp gezet worden.
Bij het combidansen goed aangeven wie de rolstoelpartner is en wie de staande partner. Bij beide vormen geldt dat ook moet worden aangeven of ze in class 1 of in class 2 dansen. Van de week worden de inschrijvingen voor Wijchen verstuurd en Corine heeft afgesproken dat bij ontbrekende informatie de betreffende instructeur een heel vriendelijk mailtje krijgt met het verzoek de informatie aan te vullen.

Als laatste vertelde ze dat het soms voorkomt dat een hele groep inclusief instructeur vanwege ziekte of iets dergelijks niet naar de wedstrijd kan komen. Als dat gebeurd in de week voorafgaand aan de wedstrijd, moet er toch betaald worden. Corine bewaart de envelop en op de eerstvolgende wedstrijd dient het bedrag alsnog betaald te worden.
Corrie heeft de regel aangaande het dansen van beginnende staande partners in debutanten duo nogmaals uitgelegd. En vanwege het groeiend aantal deelnemers kan het zijn dat je als paar nooit meer in de finale komt en dan is het mogelijk om eenmalig de keuze te maken om een klasse lager te gaan dansen.
Tevens heeft ze aangegeven dat Ondine de Hullu haar bestuursfunctie en andere rolstoeldanstaken bij de SRN heeft neergelegd.

Voor de Vrienden van SRN dienen de instructeurs een overzicht van de deelnemers te sturen naar Frank en Maaike van het Kaar.
Ed van der Vall ging hierna in op de natuurlijke beweging van de armen. Je beweegt niet alleen je armen, maar het gaat vanuit je hele lichaam. Hij demonstreerde dat door het pakken van een flesje water. Je steekt niet alleen je arm uit, maar beweegt je lichaam ook richting het flesje. Ed heeft daarna de combi Weense Wals gedaan met verschillende draaien.

Ronald van Nus heeft zijn examenopdracht, de Slow Fox, op veler verzoek weer gedaan.
Corine Meijer heeft, vlak voor het herhalen van alle dansen van vandaag, nog iets gezegd over het danscongres van volgend jaar. Ze gaf aan dat het een Engelstalig congres is, maar dat dat geen belemmering mag zijn voor Nederlandstalige deelnemers. Mocht de taal een probleem zijn, geef dat dan aan op de inschrijving. De werkgroep gaat dan naar een oplossing zoeken.
Vlak voor 15.00 uur sloot Corrie de dag af en bedankte de medewerkers van dansschool Eddy Spier voor hun geweldige inzet gedurende dag. Ze wenste iedereen fijne feestdagen.

Corine Meijer-van Breukelen

 

SRN Studiedag 30 Mei 2009

Op een zonovergoten zaterdag kwamen 61 (assistent)instructeurs uit Nederland en België naar Soest, waar Jan en Gina Sepp vandaag de gastheer-en vrouw waren.

Corrie heette iedereen, ook namens Ondine, van harte welkom en gaf de aanwezigen een compliment dat ze ondanks het Pinksterweekend met zoveel mensen gekomen waren. Voordat de studiedag daadwerkelijk kon beginnen, werd er eerst bekend gemaakt dat er vandaag biedingen konden worden gedaan op geluidsapparatuur.
Robert Bogaart, welbekend als jurylid tijdens diverse rolstoeldanswedstrijden en trainer van het Duo Selectiepaar Cock van Roon en Paulien Meijers, mocht het spits afbijten. Vanuit zijn ervaringen binnen het validedansen ziet hij het als een uitdaging om de danshouding (pois) in het duodansen te verbeteren. Hij ziet heel vaak dat mensen niet op de juiste manier in de rolstoel zitten en bewegingen niet op de juiste manier maken.
Met behulp van Cock en Paulien laat hij zien dat het optillen van een arm niet alleen met de arm wordt gedaan, maar vanuit het lichaam. Een tilactie komt vanuit de heupen, navel naar binnen en schouderbladen naar voren. En dan breng je je armen naar voren.
Door middel van diverse oefeningen laat hij de deelnemers ervaren hoe het voelt en hoe het er dan uitziet. Op het moment dat je je hele lichaam gebruikt om bewegingen uit te laten voeren, ziet het er meteen heel dynamisch uit. En met deze techniek voorkom je schouderblessures.
Het is zelfs mogelijk om een draai onder de arm te maken; daarbij is het belangrijk dat de leider alleen aangeeft en dat de volger zelf de draai maakt. Robert maakte het heel duidelijk: een leider hoeft er alleen te zijn.

Het was een pittig begin van de dag, maar het enthousiasme was groot.

Anja Schonewille en Marco Mulder herhaalde de duo jive (dansbeschrijving is op de site te vinden).

Corrie gaf nogmaals aan dat er hoge boetes worden uitgedeeld als je muziek als ondersteuning op je website hebt.
Daarnaast heeft SENA diverse verenigingen benaderd voor het betalen voor het gebruik van muziek. De brief moet je terugsturen met de mededeling dat het om vrijwilligers gaat. En dan hoor je er in de regel niets meer over.

Mij Ang Chen deed nog een oproep voor de freestyle-wedstrijd, welke voor de derde keer worden gehouden op 20-06-2009 in Woerden. Volgend jaar vindt deze wedstrijd plaats in Meerlo op 29-05-2010. Tevens gaf ze aan dat er nog enkele plaatsen vrij waren voor de dansweek in augustus in De Lutte. Daar wordt samen met, onder andere, Luciënne Swinnen (België) de hele week gedanst.
Mij Ang en Carla deden op verzoek de MyCa-dans nog een keer. Een goed nummer waar deze dans op gedanst kan worden is: Amy MacDonald "This is the life".

Demonstratie
Uit de stageverslagen welke de assistent-instructeurs voor de opleiding moeten maken bij de diverse rolstoeldansgroepen bleek dat er door de groepen op verschillende manieren wordt omgegaan met het geven van demonstraties. Ondine vond dat een goed moment om daar in groepjes over te discussiëren.

Uit de discussies bleek het volgende:

 • het kunnen doen van een demonstratie: reclame maken, op de website aangeven, mond tot mond reclame;
 • het is belangrijk om te weten voor wie de demonstratie bedoeld is;
 • locatie bekijken (hoe groot is de vloer en dergelijke)- is er een muziekinstallatie aanwezig;
 • zijn er vrijwilligers;- hoe lang mag de demonstratie duren;
 • het overbrengen van het plezier dat het dansen geeft is belangrijk;
 • toeschouwers laten meedoen;
 • verschillende niveaus van het dansen laten zien;
 • als je valide deelnemers in de rolstoel laat meedansen, moet je heel duidelijk aangeven hoe en waarom. Dit om te voorkomen dat de toeschouwers geschokt zijn als er mensen ineens gaan opstaan;
 • improvisatie is heel belangrijk; je moet kunnen inspelen op de wensen van het publiek.
 • kleding van je deelnemers zo veel mogelijk op elkaar laten afstemmen;- ook aangeven dat je het niet zomaar doet, maar vanuit de SRN;
 • goede afspraken maken voor het vergoeden van de kosten. Let op: alleen papieren geven van de vereniging of stichting, nooit je eigen ID-papieren.
 • aangeven dat er mogelijkheden zijn om af te dansen en/of mee te doen aan wedstrijden.

Ondine gaf aan dat er nog ruimte was voor een paar deelnemers bij de workshop rollator dansen op 25-06-2009.
Het hoogste bod op de geluidsapparatuur was gegeven door Joke van Wees, die heel blij was. Daarnaast gaf Ondine aan dat het bedrag werd geschonken aan het danscongres 2010 en daar is de congresorganisatie ook heel blij mee!

Voordat Ed van de Vall verder ging met zijn Engelse Wals combi, drukte Corrie iedereen op het hart om donateurs te koesteren. Ze had namelijk een donateur aan de lijn gehad, die al twaalf jaar jaarlijks doneerde, maar nooit iets hoorde of zag van de groep. Donateurs moeten informatie krijgen, moeten worden uitgenodigd, maar vooral moeten ze weten dat ze gewaardeerd worden.
Na het harde werken bij de Engelse Wals, was er even tijd om wat vragen te beantwoorden.

Nel van de Vegte:
Sommige taxibedrijven weigeren om de deelnemers in een sportrolstoel te vervoeren. En als men in een eigen rolstoel vervoerd wordt, wordt de sportrolstoel niet altijd meegenomen. Is dat normaal?
Uit de verschillende reacties vanuit de zaal werd een en ander duidelijk:

Een sportrolstoel kan niet met spanbanden worden vastgezet, omdat het frame niet sterk genoeg is. Bij een sportrolstoel zit de leuning te laag en is er geen hoofdsteun aanwezig.

Jeroen Ebbers: tijdens de wedstrijden ziet hij weleens dat een danser als het ware stunt op zijn achterwielen.

Corrie en Ed van de Vall gaven aan dat bij de Standaarddansen bij het maken van een lijn het toegestaan is zo lang je in een closed danshouding blijft, maar bij Latin is er wat meer vrijheid. Zolang de danser het zelf doet en niet met behulp van zijn of haar partner, dan mag het.
Bij een staande partner is er sprake van een lift als beide voeten van de grond zijn. Zolang een deel van een voet contact heeft met de vloer is het geen lift.

Anja Schonewille: mag iemand op een wedstrijd met meerdere partners dansen?
Corrie gaf aan dat dat niet mag.

Greet van Baar heeft een figuur in de combi cha-cha aangeleerd.
Maureen Dijkman heeft een zitdans laten zien: Cruising down the river.

De verzekering, welke door Gehandicaptensport Nederland was afgesloten voor de vrijwilligers, wordt te zijner tijd overgenomen door de NADB, maar de statuten moeten daarvoor worden aangepast.
Veel gemeenten bieden een verzekering aan voor vrijwilligers. Totdat het via de NABD geregeld kan worden, is dit voorlopig misschien een idee.

Voordat Mij Ang en Carla hun Cirkeldans gaan doen, doet Corrie nog een oproep om je aan te melden bij Vrienden van SRN als je dat nog niet gedaan hebt en de formulieren bij Maaike in te leveren.

Na de laatste dans bedankt Corrie iedereen voor het meedoen en meedenken. Tevens bedankt ze Gina en Jan Sepp + hulptroepen voor alle inzet.
Ze wenst iedereen, ook namens Ondine, een hele fijne zomer en hoopt dat iedereen weer genoeg inspiratie en creativiteit krijgt voor het volgende dansseizoen.

Bijlage Studiedag 30 mei 2009 Onderwerp: Demonstraties. Welke voorbereiding? Wie, wat, waar, wanneer, waarom. Financiën. Apparatuur e.d. Zaalindeling. Muziek. Welk doel heeft de demonstratie? Welke elementen bevat de demonstratie? Programma. Muziek. Publiek betrekken. Welke afronding is er nodig? Opruimen. Declaraties. Terugblik· Welke vervolgacties? Contact opnemen met opdrachtgever. Vervolgactiviteit of herhaling.