Verslag studiedag Werkenrode Groesbeek zondag 14-11-2010

Deze keer op speciaal verzoek voor weer eens op een zondag een studiedag omdat veel instructeurs op zaterdag les geven. In de toekomst zal de studiedag wisselend of op zaterdag of op zondag plaats vinden.

Van te voren hadden zich 60 instructeurs aangemeld voor deze dag.
Maar omdat er altijd mensen afvallen, ziek zijn of om andere redenen niet in staat zijn om te komen waren er ondanks dat toch nog ruim 55 instructeurs aanwezig.

Corrie opent om 10.00 uur de studiedag, verwelkomt iedereen en begint met een paar mededelingen vooraf.

  • Barna Soullié instructeur van het eerste uur is afwezig wegens langdurige ziekte. Ze heeft in het ziekenhuis gelegen maar is nog steeds in een verpleeghuis.
  • Bouwe van Rijswijk is ziek. Hij heeft weer last van zijn hart, Bouwe is in het verleden al hieraan geopereerd, maar moet eventueel opnieuw onder het mes voor omleidingen. Marga en Bouwe van Rijswijk organiseren elk jaar de landelijke dansdag in Asperen, welke overigens gewoon doorgaat.
  • Workshop ‘Latin Fun’ , de beloofde DvD is er nog steeds niet!

Na deze mededelingen beginnen we met de eigen bijdrages van deze studiedag.
Het programma voor vandaag met alle onderwerpen en eigen bijdrages heeft iedereen op de site kunnen lezen en printen.

Leona Pellens begint met haar examenbijdrage van de instructeurcursus.
Het is een Hiphop dans die heel goed als warming-up gebruikt kan worden.
Een individuele dans waarbij iedereen met de gezichten naar dezelfde kant toe begint.
De beschrijving hiervan is te vinden in het examenboekje van 2010.

Corrie vraagt of iedereen die heeft meegedaan met de Ango collecte dit nogmaals aan haar wil doorgeven maar dan per mail. Dit als extra controle om te zorgen dat alles juist in de administratie staat.
Daarnaast vraagt Corrie aan alle aanwezigen of men zich op tijd wil aanmelden voor de wedstrijd in Dalfsen op 11 december 2010. De wedstrijd van Malta zit hier vlak vooraan en hier gaan veel mensen naar toe. Er moet dus heel veel werk in korte tijd verricht worden.

Jeff Boudewijns introduceert vervolgens de Bachatta.
Bachatta is een romantisch muziek genre uit de Dominicaanse Republiek wat tegenwoordig steeds vaker gecombineerd wordt met invloeden uit de Merengue, popmuziek en R&B.
Het is een partnerdans die uit het valide dansen komt, verschillende danswijzen kent.
Jeff heeft zich gericht op het dansen van de Bachatta in de duo vorm.
De hele dansbeschrijving is te vinden in het examenboekje van 2010.
Na een korte pauze was het de beurt aan Annetje Riel met partner om de West Coast Swing te introduceren.

West Coast Swing is een combinatie van Latijns-Amerikaans, salsa, swing & ballroom.
Vanaf 1980 werd de West Coast Swing populair en werd in 1988 als officiële dans van Californië uitgeroepen. Sinds een paar jaar raakt ook Europa in de ban van de WCS en in mei 2010 heeft het eerste congres en dans wedstrijden plaatsgevonden in Parijs.
Het is een dansstijl uit het valide dansen en Annetje, een fenomeen op dit gebied, heeft zich ingezet om deze dansstijl om te zetten naar een combi dansvorm.

De danspassen hiervan werden uitgedeeld en zijn ook te vinden op de instructeurafdeling op de site. Tevens is er informatie te vinden op de volgende sites: www.dancewestcoastswing.nl
en www.latinnet.nl

 

Latin Fun studiedag bij Dans & Party Centrum Sepp in Soest

Op zondag 15 augustus opent Corrie om 12.00 uur voor veel aanwezigen de studiedag eerst met div. mededelingen, website en activiteiten die spoedig zullen plaatsvinden. Papieren hierover liggen op de tafel en konden worden meegenomen. En de nieuwe flyer van SRN, gemaakt door Jan Sepp wordt aan alle aanwezigen overhandigd.
Daarna geeft Corrie aan dat de naam "Zumba" is gewijzigd in "Latin Fun" omdat Zumba een naam is met rechten vanuit Amerika die niet door niet gecertificeerde instructeurs gebruikt mag worden. Na overleg met SRN is voor Latin Fun gekozen en later is Marcel in zijn school zelf de naam "Latin Fit"gaan gebruiken wat eigenlijk nog beter past.

Door extra controles van Buma, Sena op gekopieerde muziek moet Marcel helaas op zijn aanbod van een DVD te maken voor deze dag terugkomen maar heeft wel suggesties , ga naar www.danceplaza-ridderkerk.nl en dan naar Latin Fit daar staan de namen van de muziekjes en uitleg van de dansen en kunnen dan gedownload worden.
Marcel geeft de workshops voor SRN gratis en moet dan niet in de problemen komen. Het is trouwens een goed aandachtspunt voor iedereen die wel kopieën maakt!!

Alle dansen worden door Marcel zelf van choreografie voorzien, maar hij begint om muziek te zoeken. Je kunt alle dansen, jong en oud, desnoods zelf thuis oefenen en Marcel legt uit over het tellen van muziek waardoor de beweging gemakkelijker wordt en een ieder de keuze kan maken om een snelle of langzame telling te gebruiken zodat de muziek toepasbaar wordt, refreinen zijn altijd repeterend.

Hierna ging Marcel aan de slag met het oefenen van een paar dansen waarna iedereen moe maar voldaan huiswaarts ging met een zak vol bagage en een certificaat van deelname van SRN met dank aan Jan en Gina Sepp voor hun gastvrije ontvangst en Marcel voor zijn geweldige les.

Ger van Zandwijk

 

<

SRN studiedag 8 mei 2010

Ondanks de mei-vakantie waren ruim 40 instructeurs naar Soest gekomen om in de dansschool van Jan en Gina Sepp de voorjaarsstudiedag bij te wonen.

Corrie heette iedereen van harte welkom en vertelde dat de dansbijdragen van vandaag allemaal examendansen zijn van instructeurs, die twee weken geleden hun examen hebben gehaald. Alle dansbeschrijvingen staan dus in de dansbundel 2010.

Ben Hoefnagel trapte af met de Ben Roll On en deze werd gevolgd door Alfons Ruiter met zijn Dance Mix.

Corrie vertelde dat van 2 juni tot 5 juni de Support Beurs wordt gehouden en dat er iedere dag demonstraties rolstoeldansen zullen plaatsvinden. Naast demonstraties is het ook belangrijk dat het publiek erbij betrokken wordt. Het aanmelden voor de beurs moet je doen via de website van de Support Beurs.
Hierna volgde de bijdrage van Karin Terbonssen met haar Clover Reel.
Er wordt nogmaals duidelijk aangegeven dat het aanvragen van de danstest via Maaike van het Kaar moet worden gedaan. En dat juryleden niet uit een echtpaar mag bestaan en ook niet uit 2 onervaren juryleden.

Tatjana de Klerk leerde iedereen de Schoonmoeder Snap.

Corrie gaf aan dat er verschillende instructeurs zijn die hun bericht op het forum van de site steeds bovenaan zetten, ook al komen er nieuwere berichten. Ze krijgen een waarschuwing, maar bij herhaling wordt het bericht eraf gehaald en de inlogcodes geblokkeerd.

Corine vertelde dat het leuk zou zijn dat als er feesten, afdansen, evenementen enzovoort plaatsvinden en de instructeur wil daar bekendheid aan geven, dat er dan zoveel mogelijk informatie wordt gegeven. Zij kan dan op de agenda van de site al deze informatie verwerken.

Hennie Hendriks (Welzorg) en Maaike van het Kaar (Emcart) laten aan de hand van diverse rolstoelen en antikiep-wieltjes zien wat er mogelijk is voor dansrolstoelen.
Zij zijn bij hun werkgever de specialisten op dat gebied en gaven duidelijk aan dat ze, indien gewenst, altijd bereid zijn om langs te komen bij groepen in het land.

Corrie vertelde dat als je gecollecteerd hebt voor de ANGO dat je dat wel moet doorgeven; SRN krijgt een extra bijdrage. Ook had ze gehoord dat er naast de 25% die een groep krijgt, de organisator van een evenement € 7,00 per deelnemer krijgt.
(dit is voor het Fonds Sport Gehandicapten) Marleen Bolwijn gaat uitzoeken of dat klopt en zo ja, hoe je dat moet aanvragen.

Ger van Zandwijk en Ed van der Vall pakken het voetenwerk van de staande partner aan. Ze laten duidelijk zien dat een betere techniek van de staande partner ook van invloed is op de rolstoelpartner. Dus dat je samen beter gaat dansen. Na het laten zien, mocht iedereen door middel van oefenen met de rumba het zelf ervaren.
Natuurlijk vergt het veel oefenen en veel herhalen, maar het begin is er.

Tatjana de Klerk was vanmorgen niet aan de gehele dans toegekomen en ging nu het resterende gedeelte van de Schoonmoeder Snap aanleren.

Corrie vertelde dat bij deelname aan buitenlandse wedstrijden er geen enkele beperking is, maar stelt dat een kopie van de inschrijving naar de SRN gestuurd moet worden. Zo wordt voorkomen dat paren in het buitenland zich in een lagere klasse inschrijvingen dan dat ze in Nederland dansen.
Tevens gaf ze aan dat als er paren zijn die zich tot doel hebben gesteld uiteindelijk in de selectieklasse te willen dansen, zo snel mogelijk een keuring bij Gehandicapten Sport Nederland moeten aanvragen. Je moet namelijk als rolstoelgebruiker een minimale handicap hebben om in de selectieklasse te kunnen dansen. De kosten daarvoor bedragen € 50,00 (alleen voor Nederlandse paren). De SRN en de NADB hebben een brief naar Gehandicapten Sport Nederland gestuurd, want nergens ter wereld wordt er geld voor een keuring gevraagd.

Tot slot wenste ze iedereen een goede vakantie en bedankten Jan en Gina voor hun gastvrijheid.

Corine Meijer-van Breukelen