Verslag Najaars studiedag 18 november 2012 in Soest

Op veler verzoek werd deze keer de studiedag gehouden op de zondag en ruim 47 instructeurs kwamen ruim op tijd bij Dans-en Partycentrum Sepp naar binnen. Er hadden zich nog meer aangemeld maar deze waren helaas door griep geveld.
Deze dag kreeg Corrie hulp van Joke van Zandwijk omdat Ger van Zandwijk aan het jureren was in Oosterhout.

Na de opening met wat huishoudelijke mededelingen ging Annetje Riel van start met een choreo Hip Hip van 1 minuut. Bij Hip hop heb je solo’s, duo’s, kleine teams en grote teams.
Deze choreo kun je in de verschillende samenstellingen gebruiken.
Daarna was het tijd voor de Argentijnse Tango van Jef en Leona Boudewijns.
Al in de Rijper Eilanden een Eye opener voor de aanwezigen en daarom wilde SRN een grote groep mensen hiermee kennis laten maken. Gezien het enthousiasme was iedereen daar heel blij mee. Vooral de ene regel dat er geen regel is blijft direct heel goed hangen.

Het volgende punt was de discussie over een muzikale duwer. Alle aanwezigen waren het erover eens een ondersteunende rol met neutrale kleding.
SRN zal het in de reglementen verwerken en zorgen dat het op de website komt.

Tijd voor de Lunch en even bijpraten met verschillende instructeurs wat ook altijd zeer op prijs wordt gesteld.
Gesterkt en wel gingen we toen aan de slag met de Slow Foxtrot combi door Ed van der Vall.
Iedereen was heel erg blij met dit dansbare stukje.
Daarna deden we Pack up, een gezellig party dansje.
De dag was zo omgevlogen en tijd om iedereen Goede Feestdagen te wensen.
Op naar een Nieuw Rolstoeldansjaar met naar wij hopen heel veel dansplezier.
Bij het afscheid nemen bleek dat een ieder het een zinvolle dag had gevonden.

Amstelveen, 18 december 2012
Corrie van Hugten

 

Studiedag 12 mei 2012 in Soest

Ondanks diverse acitiviteiten van verschillende groepen waren er toch 30 instructeurs uit Nederland en Belgiƫ naar danscentrum Sepp te Soest gekomen.

Corrie heette iedereen van harte welkom. Voordat het werken kon beginnen, vertelde ze dat niet alle instructeurs vriend van SRN zijn. Ze gaf aan dat het idee leeft dat vrienden van SRN alleen belangrijk is voor de wedstrijden. Dat is een groot misverstand en ze riep op om toch vooral vriend te worden.

Gina Sepp heeft een figuur in de duo Cha-cha aangeleerd met medewerking van Henk en Nel vd Vegte. Ze vertelde dat het belangrijkste van de Cha-cha de telling is: tel 1 is rust c.q. voorbereiding en pas op tel 2 begin je.

Na deze inspanning vertelde Corrie dat nog niet iedereen op zijn of haar website het nieuwe SRN logo had verwerkt in de link naar www.rolstoeldansen.nl. De instructeurs kunnen een mail naar SRN sturen en dan wordt het nieuwe logo in een jpg-bestand opgestuurd.

Gina heeft hierna een duo Slow-fox (wederom met ondersteuning van Henk en Nel vd Vegte) aangeleerd. Hoewel deze dans technisch lastig is, kregen de instructeurs deze toch snel onder de knie.

Corrie heeft hierna duidelijk aangegeven, dat als je in de D-klasse, A-klasse of Hoofdklasse B Nederlands Kampioen bent geworden in Cuijk, je niet een World Cup wedstrijd hebt gewonnen. Het blijkt dat aan de pers nogal eens een verkeerde voorstelling van zaken wordt gegeven. Ze benadrukte dat natuurlijk ook de pers zelf vergissingen maakt, maar ze hoopte wel dat het in ieder geval vanaf nu goed wordt verteld.

Voor de lunch heeft Ed vd Vall de Engelse wals combi gedaan. En ondanks dat deze dans heel bekend is bij de instructeurs, was het toch wel weer fijn op de puntjes op i te zetten.
Carla Stikvoort mocht het ochtend gedeelte afsluiten met een makkelijke (die ook een moeilijke manier kon doen) dans, zodat alle dansers van de verschillende groepen deze dans konden doen.

Na de lunch gaf Corrie aan dat het aanvragen van vergoeding Sportvervoer is misbruikt (bijvoorbeeld voor vervoer naar Schiphol of familie). Daardoor is het nu lastiger om de vergoeding te krijgen, omdat de regels heel streng worden gehanteerd. Jammer dat de mensen te goeder trouw nu geen vergoeding kregen voor vervoer naar de Support Beurs.

Samen met Jef en Leona hebben Corrie en Ger de wheelchairdancefoundation opgericht en deze organiseert in het weekend van 14-15-16 september 2012 het eerste internationale weekend in de Rijp. Er worden workshops en teammatch georganiseerd. Daarnaast is er een mogelijkheid voor excursie.
Hierna werden Cha-cha duo, Slow Fox duo en Engelse wals combi herhaald.
Ed vd Vall heeft daarnaast nog een Samba combi gedaan en toen zat de dag er al weer op.

Er werd al gevraagd wanneer de najaarsstudiedag is, dus dat geeft al aan dat deze studiedagen heel belangrijk zijn en dat de instructeurs graag komen. De datum voor de najaarsstudiedag moet nog worden vastgesteld, maar hou de mail en de site in de gaten.
Jan en Gina Sepp + medewerkers, bedankt voor jullie gastvrijheid en hopelijk tot de volgende keer.

Ed, bedankt voor je bijdrage.

Corrie wenste iedereen een fijne zomer toe en een goede thuisreis.

Corine Meijer-van Breukelen