De Atletencommissie stelt zich voor

Wie zijn wij?
Op 9 september jl. is de Atletencommissie (AC) samengesteld en het is de hoogste tijd geworden om ons aan jullie voor te stellen. De AC bestaat uit Marleen Bolwijn, Jurgen Quaak en Bart Wouters.
Binnen de AC neemt Marleen de rol als voorzitter op zich en zal zij het aanspreekpunt van de AC voor de SRN zijn. De overige taken verdeelt de AC in onderling overleg met elkaar.

Waar staan wij voor?
Op dit moment vertegenwoordigt de AC alle dansers uit de Hoofdklasse A en B, class 1 en 2. Voor alle mogelijke vragen, opmerkingen of wensen over het rolstoeldansen kunnen deze dansers bij de AC terecht.

Wat zijn onze taken?
Onze belangrijkste taak is het adviseren van (het bestuur van) de SRN over het te voeren beleid. Hiertoe kunnen wij gebruik maken van het informatie-, overleg-, initiatief- en adviesrecht binnen de SRN.
Voordat de AC advies uitbrengt aan de SRN zullen, waar mogelijk, de dansers uit de Hoofdklasse geraadpleegd worden.

Wat is onze doelstelling?
Ons doel is om in samenspraak met de SRN beleid voor de komende jaren te ontwikkelen waar de meeste dansers uit de Hoofdklasse zich in kunnen vinden.

Wat gaan wij op korte termijn doen?
Wij gaan inventariseren welke onderwerpen er leven onder de dansers en welke prioritering daaraan gegeven moet worden. Zodat het belangrijkste als eerste opgepakt kan worden.

Hoe zijn wij te bereiken?
Dansers die vragen, opmerkingen of wensen hebben, kunnen die bij voorkeur per e-mail bij de AC melden.

 

Op zondag 9 september is er een bijeenkomst geweest om tot een Atletencommissie van SRN te komen.

Na een informatie ronde en stemming werden gekozen: