Classificatie

Bij wedstrijddansen wordt een onderscheid gemaakt naar de ernst van de handicap. Regels voor deze functionele classificatie zijn vastgesteld door IPC-WDS.

Classificatie leidt tot indeling in Class 1 en Class 2.

Class 1: De rolstoelpartner heeft een verminderde hand- en schouderfunctie en/of maakt gebruik van een elektrische rolstoel. (14 punten of minder).

Class 2: De rolstoelpartner heeft een goede hand- en schouderfunctie (15 tot 20 punten).

Bij Duodansen wordt het aantal punten van de partners bij elkaar opgeteld. Twee dansers van Class 2 dansen in Class 2, twee dansers van Class 1 dansen in Class 1. Bij een combinatie geldt het schema uit het wedstrijdreglement, zie artikel 4.3 (Wedstrijdreglement).

Alleen bij de Hoofdklasse A tijdens EK, WK en IPC approved wedstrijden, wordt deze functionele classificatie uitgevoerd door IPC-classifiers.

Een observer van SRN zal tijdens de nationale wedstrijden controleren of de opgave Class 1 of Class 2 van de instructeur juist is. Bij twijfel over de functionele classificatie van paren in de D-klasse of A-klasse kan een instructeur en of een danspaar advies vragen aan SRN die ze in contact brengt met daartoe opgeleide classifiers.

Zie ook gehandicaptensport.nl/classificatie en www.paralympic.org/classification

Wanneer kom je in aanraking met classificatie? Klik hier

Voor aanvragen van een classificatie: Klik hier