Stichting Rolstoeldansen Nederland (SRN) is opgericht op 19 augustus 1981.
Zij overkoepelt ruim 150 plaatselijke rolstoeldansgroepen.

Doelstelling van SRN is het bevorderen van rolstoeldansen in Nederland in de ruimste zin des woords. SRN werkt aan deze doelstelling op de volgende manieren:

  • Het organiseren van opleidingen en studiedagen voor instructeurs en assistent-instructeurs in rolstoeldansen;
  • Het faciliteren van danstesten voor cursisten van rolstoeldansgroepen;
  • Het bevorderen van bekendheid van rolstoeldansen door bemiddeling bij workshops en demonstraties en dergelijke;
  • Het faciliteren van een landelijk wedstrijdcircuit voor rolstoeldansers in diverse dansdisciplines;
  • Het verstevigen van onderlinge contacten zowel nationaal als internationaal door het organiseren van evenementen (dansdagen, congressen, teammatches et cetera);
  • Het onderhouden van contacten met landelijke en internationale organisaties met een zelfde raakvlak en intenties als SRN.
Het bestuur van SRN bestaat momenteel uit vijf personen:

Corrie van Hugten, voorzitter en secretaris
Jan Biersteker, penningmeester
Ger van Zandwijk, bestuurslid
Miriam de Haas, vertrouwensarts (vertrouwensarts@rolstoeldansen.nl)
Het bestuur wordt daarnaast bijgestaan door twee adviseurs:

Hans Blom, adviseur algemeen
Roelf Leemborg, financieel adviseur

 

Van Gehandicaptensport Nederland naar NADB

Vanaf 11 oktober 2008, is de organisatorische integratie wat betreft het rolstoeldansen een feit.

Enkele jaren geleden is besloten dat sporten voor gehandicapten zoveel mogelijk moesten worden ondergebracht bij de valide sportbonden. Na een jarenlange voorbereiding was het moment gekomen dat ook rolstoeldansen werd ‘overgedragen’ van Gehandicaptensport Nederland (voorheen NebasNsg) aan de NADB (Nederlandse Algemene Danssport Bond)

De voorzitter van Gehandicaptensport Nederland, Henny Jacobse en de secretaris van de NADB, Ronald de Vos ondertekenden de overeenkomst tijdens de integratie wedstrijd in Papendal.

Stichting Rolstoeldansen Nederland blijft de ‘uitvoerende partij’ en werd bij de plechtigheid vertegenwoordigd door de heer Zaal, voorzitter.