Startboekjes

INHOUD

 1. Wat is een startboekje?
 2. Wat is de NADB?
 3. Wie kan een startboekje aanvragen?
 4. Wat kost een startboekje?
 5. Hoe kan een startboekje worden aangevraagd?
 6. Wat gebeurt er met een startboekje bij een wedstrijd?
 7. Aanvraagformulier NADB startboekje

1. Wat is een startboekje?

In een startboekje worden alle wedstrijdresultaten bijgehouden. Van elke wedstrijd worden de naam en plaats genoteerd en de telcommissie voegt daar het resultaat en eventuele punten aan toe. Een startboekje is tevens het bewijs dat iemand door de NADB is erkend als wedstrijddanser.

2. Wat is de NADB?

De NADB is de Nederlandse Algemene Danssport Bond. Deze bond behartigt de belangen van alle dansers in allerlei dansvormen. De NADB is lid van het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité, Nederlandse Sport federatie) en van de IDSF (International Dance Sport Federation). SRN is sinds 1986 lid van de NADB en probeert – voor zover binnen het rolstoeldansen wenselijk en mogelijk – de NADBreglementen toe te passen. De NADB verleent auspiciën aan diverse organisatoren en verlangt daarbij een bepaalde organisatiestandaard. Er worden eisen gesteld aan bijv. de vloer, de juryleden, de telcommissie en het tijdschema. Daarom mag een NADBstartboekje beslist niet worden gebruikt bij wedstrijden die niet door de NADB zijn erkend. Punten die daar worden behaald zijn volgens de NADB niet geldig en zullen niet worden verwerkt, omdat niet is vast te stellen of de wedstrijd aan de gestelde eisen heeft voldaan.

Een streven van Gehandicapten Sport Nederland is om – waar mogelijk – elke sport zoveel mogelijk in de bestaande sportbond te integreren. Alleen de sporters die in aanmerking komen voor Europese en Wereldkampioenschappen (en mogelijk ooit voor Paralympische kampioenschappen) kunnen – op dit moment – uitsluitend via NNPC worden uitgezonden.

3. Wie kan een startboekje aanvragen?

Een erkende SRN instructeur*) kan een startboekje aanvragen voor een danser die “Vriend” is van SRN en de bijdrage heeft betaald.

*) erkende instructeurs zijn:

 • Instructeurs met een SRNcertificaat;
 • Instructeurs die in 1998 het generaal pardon volgden;
 • Instructeurs met een door het Ministerie van VWS erkende diploma (assistent) instructeur rolstoeldansen;
 • Assistent instructeurs met een door het Ministerie van VWS erkende diploma assistent instructeur rolstoeldansen, die tengevolge van het ontbreken van een vervolg cursus nog geen instructeur kunnen worden;
 • FDO-dansleraren met module rolstoeldansen.

Op dit moment wordt gewerkt aan een puntensysteem om vast te stellen wie zich (nog) erkend mag blijven noemen. Uiteraard ontvangt iedere betrokkene hierover tijdig informatie.

4. Wat kost een startboekje?

Een startboekje kost € 12,00 per jaar, het startboekje en de jaarlijkse zegel worden betaald door “Vriend” van SRN, voor niet “Vrienden” is het dan ook niet mogelijk om een startboekje aan te vragen.

Als een startboekje zoek raakt of beschadigd is en moet worden vervangen, dan is dat voor eigen rekening. “Vrienden” kunnen het verschuldigde bedrag € 12,00 overmaken op NL29 RABO 01549 77 403 t.n.v. Stichting Rolstoeldansen Nederland INZ Vriend.

5. Hoe kan een startboekje worden aangevraagd?

Je kunt tijdens de wedstrijden een formulier ophalen bij de startboekjes administratie. Vul dit formulier in, lever vervolgens het formulier in samen met 2 pasfoto’s bij de startboekjes administratie of stuur het op naar Patricia de Wilde e-mail: p-dewilde@home.nl of e-mail: startboekjes@rolstoeldansen.nl. Het formulier zit ook achter in dit startboekje. Ieder die bij de NADB wordt geregistreerd via het aanvragen van een startboekje wordt ook bij het NOC*NSF geregistreerd.

6. Wat gebeurt er met een startboekje bij een wedstrijd?

Handleiding NADB startboekjes

Deze handleiding is tot stand gekomen door Stichting Rolstoeldansen Nederland met hulp van de NADB.

1. Ieder die in het bezit is van een startboekje levert dit uiterlijk vóór aanvang van de herkansingen in.

Startboekjes zijn verplicht voor Hoofdklasse A en B, A Klasse en D klasse. Ieder paar mag éénmaal een ‘proefwedstrijd’ dansen zonder startboekje.

De boekjes moeten bij inlevering voorzien zijn van:

 · datum

 · evenement

 · startnummer(s): LAAGSTE NUMMER EERST!

 · categorie(ën)

 · klasse(n)

Controleren op het bovenstaande en op geldig jaarzegel (zo nodig aanvullen).

Let op: houd nauwkeurig bij hoeveel jaarzegels er worden geplakt, deze moeten namelijk betaald worden!

2. Sorteren op categorie en startnummer.

Let op: er zijn deelnemers die zowel in duo als in combi dansen.Deze boekjes m.b.v. briefjes markeren.

CONTROLEER MET DE STARTLIJST OF ALLE BOEKJES BINNEN ZIJN!

3. Evenement en/of stempel plaatsen en paraaf.

4. Na de herkansing:

alle niet voor de demi-finale geplaatste paren selecteren, onder resultaat invullen: ‘HK’ (= herkansing).

5. Na de demi-finale:

alle niet voor de finale geplaatste paren selecteren, onder resultaat invullen : ‘DF’ (= demi-finale).

6. Na de finale:

onder resultaat invullen welke plaats (1 – 6) is behaald.

Let op: promotiepunten van bijv. duo en combi of standaard en latin worden NIET bij elkaar opgeteld!

7. Ingevulde boekjes worden op startnummer door de paren opgehaald.

Let op: sommigen proberen door het vroegtijdig ophalen van de boekjes alvast achter de uitslag te komen. Boekjes kunnen pas worden opgehaald als de volgende ronde bezig is, dus:

Wie er na de herkansing uit is, kan het boekje ophalen als de halve finale van die klasse wordt gedanst! Bij het vroegtijdig ophalen van een startboekje moet het rugnummer worden ingeleverd zodat verder meedansen is uitgesloten. Tijdens de finale worden er GEEN startboekjes meer uitgedeeld en moet men wachten tot na de prijsuitreiking en eventuele volksliederen. Mocht het toch nodig zijn om een startboekje op te halen tijdens de Finale dan kan dit alleen gebeuren door Corine Meijer.

8. Aanvraagformulier NADBstartboekje voor ”Vriend”van SRN die les hebben van een door SRN erkende instructeur:

Klik HIER om het formulier te downloaden.