Wedstrijdinformatie

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Vriend van SRN

Het is mogelijk om vriend van SRN te worden. Voor (assistent-)instructeurs en wedstrijddansers is dat verplicht. U bent vriend van SRN voor € 17,00 per jaar.
Voor alle wedstrijddansers wordt het volledige bedrag afgedragen aan de NADB voor een ‘jaarzegel’. Na betaling hiervan ontvangt u een jaarzegel en een startboekje waarmee het mogelijk is om aan wedstrijden deel te nemen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar ‘Startboekjes’ hieronder.

De bijdrage van de (assistent-)instructeurs wordt gebruikt voor het organiseren van de jaarlijkse studiedagen.

Daarnaast ontvangen alle vrienden van SRN 4x per jaar de nieuwsbrief en wordt eens per jaar een landelijke dansdag georganiseerd. Hoe meer vrienden SRN heeft, hoe meer geld besteed kan worden aan haar doelstelling.

Dus wilt u ook vriend van SRN worden?
Download dan het aanmeldformulier en stuur deze ingevuld op naar:
Vrienden van SRN – vrienden@rolstoeldansen.nl

https://www.rolstoeldansen.nl/wp-content/uploads/2023/09/CCT_2019_010.jpg

Startboekjes

https://www.rolstoeldansen.nl/wp-content/uploads/2023/09/Afbeelding-6.jpg

In een startboekje worden alle wedstrijdresultaten bijgehouden. Van elke wedstrijd worden de naam en plaats genoteerd en de telcommissie voegt daar het resultaat en eventuele punten aan toe. Een startboekje is tevens het bewijs dat iemand door de NADB is erkend als wedstrijddanser.

Een startboekje kost € 12,00 per jaar, het startboekje en de jaarlijkse zegel worden betaald door “Vriend” van SRN, voor niet “Vrienden” is het dan ook niet mogelijk om een startboekje aan te vragen.

Als een startboekje zoek raakt of beschadigd is en moet worden vervangen, dan is dat voor eigen rekening. “Vrienden” kunnen het verschuldigde bedrag € 12,00 overmaken op NL29 RABO 01549 77 403 t.n.v. Stichting Rolstoeldansen Nederland INZ Vriend.

Je kunt tijdens de wedstrijden een formulier ophalen bij de startboekjes administratie. Vul dit formulier in, lever vervolgens het formulier in samen met 2 pasfoto’s bij de startboekjes administratie of stuur het op naar Patricia de Wilde e-mail: p-dewilde@home.nl of e-mail: startboekjes@rolstoeldansen.nl. Het formulier is ook hier te vinden. Ieder die bij de NADB wordt geregistreerd via het aanvragen van een startboekje wordt ook bij het NOC*NSF geregistreerd.

Startboekjes zijn verplicht voor Hoofdklasse, A Klasse en D klasse. Ieder paar mag éénmaal een ‘proefwedstrijd’ dansen zonder startboekje.

1. De boekjes moeten bij inlevering voorzien zijn van:

· datum
· evenement
· startnummer(s): LAAGSTE NUMMER EERST!
· categorie(ën)
· klasse(n)

Controleren op het bovenstaande en op geldig jaarzegel (zo nodig aanvullen).

Let op: houd nauwkeurig bij hoeveel jaarzegels er worden geplakt, deze moeten namelijk betaald worden!
Let op: er zijn deelnemers die zowel in duo als in combi dansen. Deze boekjes m.b.v. briefjes markeren.

De startboekjes moeten minimaal 30 minuten voor aanvang van de klasse zijn ingeleverd bij de startboekjes administratie. Zij zullen dan het volgende doen:

2. Evenement en/of stempel plaatsen en paraaf.

3. Na de herkansing:
alle niet voor de demi-finale geplaatste paren selecteren, onder resultaat invullen: ‘HK’ (= herkansing).

4. Na de demi-finale:
alle niet voor de finale geplaatste paren selecteren, onder resultaat invullen : ‘DF’ (= demi-finale).

5. Na de finale:
onder resultaat invullen welke plaats (1 – 6) is behaald.

Let op: promotiepunten van bijv. duo en combi of standaard en latin worden NIET bij elkaar opgeteld!

Wie er na de herkansing uit is, kan het boekje ophalen als de halve finale van die klasse wordt gedanst! Bij het vroegtijdig ophalen van een startboekje moet het rugnummer worden ingeleverd zodat verder meedansen is uitgesloten. Tijdens de finale worden er GEEN startboekjes meer uitgedeeld en moet men wachten tot na de prijsuitreiking en eventuele volksliederen. Mocht het toch nodig zijn om een startboekje op te halen tijdens de Finale dan kan dit alleen gebeuren door Corine Meijer.