Vriend van SRN

Het is mogelijk om vriend van SRN te worden. Voor (assistent-)instructeurs en wedstrijddansers is dat verplicht. U bent vriend van SRN voor € 17,00 per jaar.
Voor alle wedstrijddansers wordt het volledige bedrag afgedragen aan de NADB voor een ‘jaarzegel’. Na betaling hiervan ontvangt u een jaarzegel en een startboekje waarmee het mogelijk is om aan wedstrijden deel te nemen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar ‘Startboekje’

De bijdrage van de (assistent-)instructeurs wordt gebruikt voor het organiseren van de jaarlijkse studiedagen.

Daarnaast ontvangen alle vrienden van SRN 4x per jaar de nieuwsbrief en wordt eens per jaar een landelijke dansdag georganiseerd. Hoe meer vrienden SRN heeft, hoe meer geld besteed kan worden aan haar doelstelling.

Dus wilt u ook vriend van SRN worden?
Download dan onderstaand aanmeld formulier en stuur deze ingevuld op naar:
Vrienden van SRN
vrienden@rolstoeldansen.nl